, , , ,

Ένας Γερμανός για τα πραγματικά αίτια και την πραγματική ιστορία του περίφημου γερμανικού «οικονομικού θαύματος»

Εξαιρετικά ενδιαφέρον φιλμ του Γερμανού Christoph Weber για τα πραγματικά αίτια και την πραγματική ιστορία του περίφημου γερμανικού «οικονομικού θαύματος».


Είναι οι Γερμανοί όντως τόσο εργατικοί ή πρόκειται για ένα μύθο;
Καταστράφηκε η Γερμανία μετά τον Β' Π.Π ή για την ακρίβεια είχε περισσότερες βιομηχανικές μονάδες απ' ότι πριν και μάλιστα άθικτες (!); 
Όλα ξεκινούν με τη συνδιάσκεψη χρέους του Λονδίνου (1953), τη διαγραφή σημαντικότατου μέρους του χρέους της μεταπολεμικής Γερμανίας και ορισμού της ως βιομηχανικού κέντρου όλης της Ευρώπης, από τότε μέχρι σήμερα...