, ,

Πως ένα ξεπερασμένο εκπαιδευτικό σύστημα καταστρέφει την ανθρώπινη δημιουργικότηταΠάντα επίκαιροι οι Pink Floyd: