Τα πρόσωπα της ανισότητας (βίντεο)

Σπασμένος Κόσμος: τα αληθινά πρόσωπα της ανισότητας.