Έρευνα: 200 άνθρωποι κατέχουν πάνω από τον μισό πλούτο του πλανήτη!

Διακόσιοι άνθρωποι κρατούν στα χέρια τους πάνω από τον μισό πλούτο του πλανήτη, κατέχοντας συνολικά κεφάλαια 2,7 τρισ. δολαρίων, τη στιγμή που οι φτωχότεροι 3,5 δισ. κάτοικοι της γης συγκεντρώνουν μόλις 2,2 τρισ. δολάρια.


Στις μέρες μας οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι με γεωμετρική πρόοδο και το χάσμα της ανισότητας μεταξύ ανεπτυγμένων και υποανάπτυκτων χωρών διευρύνεται με ταχύτατο ρυθμό, επιβεβαιώνει έρευνα της ιστοσελίδας theRules.org, η οποία στηρίζεται σε εκθέσεις οργανισμών όπως ο ΟΗΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ, η Gredit Suisse Global Wealth Report, κ.ά.

Διακόσιοι άνθρωποι κρατούν στα χέρια τους πάνω από τον μισό πλούτο του πλανήτη, κατέχοντας συνολικά κεφάλαια 2,7 τρισ. δολαρίων, τη στιγμή που οι φτωχότεροι 3,5 δισ. κάτοικοι της γης συγκεντρώνουν μόλις 2,2 τρισ. δολάρια. Πριν από 200 χρόνια οι πλούσιες χώρες ήταν τρεις φορές πλουσιότερες από τις φτωχές. Με το τέλος της αποικιοκρατίας, στη δεκαετία του ’60, ο πλούτος τους ήταν 35πλασιος και σήμερα 80πλάσιος, αποφαίνεται η έρευνα.Και συνεχίζει. Για την εξάλειψη των ανισοτήτων ο ανεπτυγμένος κόσμος παρέχει στις φτωχότερες χώρες οικονομική βοήθεια ύψους 130 δισ δολαρίων ετησίως. Την ίδια στιγμή, όμως, μόνο οι πολυεθνικές απομυζούν από τις φτωχές χώρες περίπου 900 δισ δολάρια κάθε χρόνο σε διαφυγόντες φόρους. Επιπλέον, αυτές υποχρεώνονται να καταβάλουν στις πλούσιες χώρες περί τα 600 δισ. δολάρια ετησίως για την αποπληρωμή χρεών επί δανείων που με μηδενικά επιτόκια θα είχαν ήδη αποπληρώσει. Αν στα παραπάνω προσμετρηθούν και οι ζημίες που υφίστανται εξαιτίας των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, οι οποίοι έχουν επιβληθεί από τις πλούσιες χώρες μέσω διεθνών οργανισμών, διαπιστώνει μία «αιματηρή» εκροή συνολικά δύο τρις δολαρίων από τις φτωχές προς τις πλούσιες χώρες κάθε χρόνο, συμπεραίνει το theRules.org.Προφανώς η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχίζεται επ' άπειρον. Το ερώτημα είναι πότε και με ποιόν τρόπο θα διαμορφωθεί η νέα ισορροπία. (πηγή)